Lương Văn Tích – Phó Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch HĐND xã

Lương Thị Tỵ - Phó CT HĐND xã

Lê Thị Mộng Kiều – Văn phòng Đảng ủy - HĐND