DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ NAM XUÂN

Lê Văn Quân – Bí thư Đảng ủy

Lương Văn Tích – Phó Bí thư Đảng ủy

Vi Quốc Nhất – Chủ tịch UBND xã

Lang Hồng Huy – Phó Chủ tịch UBND xã

Vi Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND xã

Đinh Nguyễn Ngọc Trâm – Kế toán

Hoàng Thị Hiền – Văn phòng UBND xã

Đàm Thị Bích Ngọc - Văn phòng UBND xã

Lại Hà Bắc – Công chức địa chính

Nguyễn Hồng Trường – Công chức đại chính

Lương Thị Lá – Công chức Văn hóa xã hội

Vũ Đình Dũng – Công chức Tư pháp hộ tịch

Lang Minh Thái – Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

Phan Hải Triều – Trưởng Công an xã

Lương Thị Tỵ - Phó CT HĐND xã

Hà Thị Thu – Chủ tịch MTTQVN xã

Lang Thị Lành – Chủ tịch Hội LHPN xã

Lang Thị Hương – Bí thư Đoàn xã

Lương Tâm Tình – Chủ tịch Hội nông dân xã

Ngân Đức Thắng – Chủ tịch Hội CCB

Lê Thị Mộng Kiều – Văn phòng Đảng ủy - HĐND