image banner
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 03/TB-UBND
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2024
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa và Xã hội
Người ký duyệt Vi Quốc Nhất
Tài liệu đính kèm