image banner
Kế hoạch Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024
Số ký hiệu văn bản 15/KH-UBND
Ngày ban hành 23/01/2024
Ngày hiệu lực 23/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa và Xã hội
Người ký duyệt Vi Quốc Nhất
Tài liệu đính kèm