image banner
Quyết định ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số xã Nam Xuân 2024
Số ký hiệu văn bản 26/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số xã Nam Xuân 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa và Xã hội
Người ký duyệt Vi Quốc Nhất
Tài liệu đính kèm