image banner
Về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID trong thực hiện thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 90/UBND-VP
Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày hiệu lực 04/07/2024
Trích yếu nội dung Về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID trong thực hiện thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa và Xã hội
Người ký duyệt Vi Quốc Nhất
Tài liệu đính kèm