image banner
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 cảu Ban chỉ đạo cải cách hành chính - ISO xã Nam Xuân
Số ký hiệu văn bản 167/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2024
Ngày hiệu lực 17/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 cảu Ban chỉ đạo cải cách hành chính - ISO xã Nam Xuân
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa và Xã hội
Người ký duyệt Vi Quốc Nhất
Tài liệu đính kèm