image banner
Quyết định Thành lập tổ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Nam Xuân
Số ký hiệu văn bản 56/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2024
Ngày hiệu lực 18/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập tổ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Nam Xuân
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa và Xã hội
Người ký duyệt Vi Quốc Nhất
Tài liệu đính kèm